Vyjadrenie členstva odborných komisií FPU

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Ako vymenovaní členovia a členky odborných komisií FPU sme znepokojení pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Michelka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Členstvom odborných komisií FPU sme sa stali na základe nominácií z radov odbornej kultúrnej obce, voči ktorej cítime záväzok a zodpovednosť pri výkone tejto funkcie. Odborné komisie FPU ročne vyhodnotia cca 5000 žiadostí o dotáciu, čo pri priemernom rozsahu žiadosti cca 10 normostrán (vrátane príloh), znamená 50 tisíc normostrán textu. Sú to hodiny a hodiny náročnej a finančne podhodnotenej práce, ktorú robíme, pretože nám záleží na tom, aby boli z obmedzených verejných zdrojov podporené tie najkvalitnejšie projekty. Nie vždy sa zhodneme a zasadnutia odborných komisií sprevádzajú dlhé a často konfrontačné diskusie. To je však podstatou demokratického a nezaujatého systému redistribúcie verejných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh poslanca Michelka má presadiť, aby odborné komisie získali status poradného orgánu Rady fondu. V nej, ako v hlavnom rozhodovacom orgáne Fondu, bude osem členov z trinástich menovaných ministrom alebo ministerkou kultúry bez návrhu. V praxi to znamená, že práca pri hodnotení projektov, ako i odborný kredit hodnotiteľov*iek, môžu nakoniec legitimizovať svojvoľné rozhodnutia Rady, s ktorými sa nemusia stotožňovať. Alebo že bude táto práca úplne zbytočná.

Vnímame nutnosť zlepšovať niektoré prvky vo fungovaní FPU. To je ale prirodzenou súčasťou fungovania každej relevantnej inštitúcie, ktorou FPU nepochybne je. Cieľom návrhu poslanca Michelka je však transformovať odborný a nezaujatý mechanizmus redistribúcie verejných zdrojov na štátny, či ministerský. Je to dvojsečná zbraň, ktorá sa s ďalšou vládou môže obrátiť proti žiadateľom a žiadateľkám z okruhu poslanca Michelka, pre ktorých sa podľa vlastných slov snaží nastoliť spravodlivosť. My však tento návrh odmietame z principiálnych dôvodov. Rovnako ako ďalšie návrhy z rezortu SNS je totiž pokusom, ako limitovať, či v tomto prípade znefunkčniť možnosti občianskej a odbornej participácie na správe vecí verejných a nahradiť ich straníckymi mocenskými rozhodnutiami „zhora“.
Odmietame robiť odborné alibi rozhodnutiam Rady a akceptovať úlohu bezmocného komparzu.

Pozmeňujúci návrh poslanca Michelka je pre nás neakceptovateľný a nezlučiteľný s naším ďalším pôsobením v odborných komisiách FPU.

Apelujeme na Vás, aby ste hlasovali PROTI pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Michelka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, 17. 4. 2024

Signatárky a signatári z odborných komisií FPU

 1. Ivana Rumanová, Oblasť: Vizuálne umenie
 2. Michal Lipták, Oblasť: Medziodborové aktivity
 3. Michal Pařízek, Oblasť: Hudba
 4. Veronika Němcová, Oblasť: Vizuálne umenie
 5. Veronika Krejčová, Oblasť: Vydávanie časopisov
 6. Marek Adamov, Oblasť: Medziodborové aktivity
 7. Patrik Marflák, Oblasť: Hudba
 8. Peter Hapčo, Oblasť: Hudba
 9. Marián Tesák, Oblasť: Hudba
 10. Paulína Poštolková, Oblasť: Hudba
 11. Regina Ulejová, Oblasť: Hudba
 12. Marián Jaslovský, Oblasť: Hudba
 13. Veronika Gabčíková, Oblasť: Tradičná kultúra
 14. František Morong, Oblasť: Tanec
 15. Agáta Krausová, Oblasť: Tanec
 16. Ivana Sujová, Oblasť: Digitálne hry
 17. Mária Beňačková Rišková, Oblasť: Vizuálne umenie - dizajn
 18. Zuzana Timčíková, Oblasť: Divadlo
 19. Michal Frank, Oblasť: Vydávanie časopisov
 20. Jana Juráňová, Oblasť: Literatúra
 21. Miroslava Urbanová, Oblasť: Vizuálne umenie
 22. Soňa G. Lutherová, Oblasť: Medziodborové aktivity
 23. Karel Veselý, Oblasť: Hudba
 24. Ján Kralovič, Oblasť: Vizuálne umenie
 25. Michal Berezňák, Oblasť: Hudba
 26. Ľuboš Lehocký, Oblasť: Vizuálne umenie
 27. Katarína Hrdá Trnovská, Oblasť: Vizuálne umenie - dizajn
 28. Pavol Buday, Oblasť: Digitálne hry
 29. Peter Jánošík, Oblasť: Digitálne hry
 30. Ivan Kozmon, Oblasť: Digitálne hry
 31. Marián Ferko, Oblasť: Digitálne hry
 32. Miro Straka, Oblasť: Digitálne hry
 33. Peter Nagy, Oblasť: Digitálne hry
 34. Juraj Malíček, Oblasť: Medziodborové aktivity
 35. Petr Poláček, Oblasť: Digitálne hry
 36. Marcel Klimo, Oblasť: Digitálne hry
 37. Maroš Brojo, Oblasť: Digitálne hry
 38. Zuzana Mrvová, Oblasť: Kultúrne centrá
 39. Alexandra Tamásová, Oblasť: Vizuálne umenie
 40. Omar Mirza, Oblasť: Kultúrne centrá
 41. Dávid Koronczi, Oblasť: Vizuálne umenie
 42. Lucia Gregorová Stach, Oblasť: Vizuálne umenie
 43. Veronika Malgot, Oblasť: Divadlo
 44. Damas Gruska, Oblasť: Vizuálne umenie
 45. Michaela Kučová, Oblasť: Medziodborové aktivity
 46. Matej Chudíc, Oblasť: Hudba
 47. Viktor Suchý, Oblasť: Literatúra
 48. Michal Legíň, Oblasť: Divadlo
 49. Michal Noga, Oblasť: Tradičná kultúra
 50. Elena Flašková, Oblasť: Divadlo
 51. Marek Godovič, Oblasť: Tanec
 52. Monika Michnová, Oblasť: Divadlo
 53. Jan Malík, Oblasť: Tanec
 54. Michal Neffe, Oblasť: Hudba
 55. Ján Michálik, Oblasť: Tradičná kultúra
 56. Miloslav Juráni, Oblasť: Divadlo
 57. Katarína Hitzingerová, Oblasť: Divadlo
 58. Miriam Kičiňová, Oblasť: Divadlo
 59. Magdaléna Čaprdová, Oblasť: Tanec
 60. Zsuzsanna Cehelská, Oblasť: Tradičná kultúra
 61. Lenka Dzadíková, Oblasť: Divadlo
 62. Petra Krnáčová, Oblasť: Veľké podujatia
 63. Jozef Burič, Oblasť: Tradičná kultúra
 64. Matej Moško, Oblasť: Tradičná kultúra
 65. Dagmar Inštitorisová, Oblasť: Divadlo
 66. Jana Ryšlavá, Oblasť: Tanec
 67. Margita Jágerová, Oblasť: Tradičná kultúra
 68. Pavel Smejkal, Oblasť: Tradičná kultúra
 69. Lenka Adamčáková, Oblasť: Tradičná kultúra
 70. Peter Obuch, Oblasť: Umenie pre školy
 71. Martina Daubravová, Oblasť: Divadlo
 72. Michaela Hučko Pašteková, Oblasť: Tanec
 73. Ilona Németh, Oblasť: Vizuálne umenie
 74. Ján Hoffstädter, Oblasť: Vizuálne umenie
 75. Diana Majdáková, Oblasť: Vizuálne umenie
 76. Maroš Hečko, Oblasť: Hudba
 77. René Baďura, Oblasť: Knižnice
 78. Zuzana Galková, Oblasť: Umenie pre školy
 79. Stanislava Tichá, Oblasť: Tradičná kultúra
 80. Zuzana Dedík Šidlíková, Oblasť: Vizuálne umenie - dizajn
 81. Helena Cibulková, Oblasť: Vizuálne umenie - dizajn
 82. Pavel Barák, Oblasť: Digitálne hry
 83. Palo Fabuš, Oblasť: Vizuálne umenie
 84. Marta Maňáková, Oblasť: Literatúra
 85. Mária Hlavajová, Oblasť: Vizuálne umenie
 86. Lucia Kašiarová, Oblasť: Vizuálne umenie - dizajn
 87. Alžbeta Selecká, Oblasť: Tradičná kultúra
 88. Diana Laciaková, Oblasť: Divadlo
 89. Viki Janoušková, Oblasť: Divadlo
 90. Roman Olekšák, Oblasť: Divadlo
 91. Miron Pukan, Oblasť: Tradičná kultúra
 92. Michaela Košová, Oblasť: Tradičná kultúra
 93. Monika Čertezni, Oblasť: Tanec
 94. Barbora Jombíková, Oblasť: Tanec a divadlo
 95. Lenka Konečná, Oblasť: Tradičná kultúra
 96. Dária Fojtíková Fehérová, Oblasť: Tanec a divadlo
 97. Mária Ridzoňová Ferenčuhová, Oblasť: Literatúra
 98. Jana Slezáková, Oblasť: Vizuálne umenie - dizajn
 99. Ján Mikuš, Oblasť: Rezidenčné centrá
 100. Michal Klembara, Oblasť: Veľké podujatia
 101. Miroslava Kovářová, Oblasť: Tanec
 102. Mária Klapáková, Oblasť: Literatúra
 103. Rastislav Marko, Oblasť: Mesto kultúry
 104. Slávka Civáňová, Oblasť: Divadlo
 105. Zdenka Brungot Sviteková, Oblasť: Tanec
 106. Peter Megyeši, Oblasť: Vizuálne umenie
 107. Lucia Gavuľová, Oblasť: Vizuálne umenie
 108. Zuzana Poliščák Šnircová, Oblasť: Divadlo
 109. Ján Korecký, Oblasť: Mesto kultúry
 110. Jen Kratochvíl, Oblasť: Vizuálne umenie
 111. Anetta Mona Chisa, Oblasť: Vizuálne umenie
 112. Jana Wild, Oblasť: Tanec a divadlo
 113. Jana Juhásová, Oblasť: Vydávanie časopisov
 114. Juraj Korec, Oblasť: Vydávanie časopisov
 115. Katarína Kucbelová, Oblasť: Literatúra
 116. Miloslav Vojtech, Oblasť: Literatúra
 117. Matej Cibík, Oblasť: Medziodborové aktivity
 118. Valerij Kupka, Oblasť: Medziodborové aktivity
 119. Matúš Kvasnička, Oblasť: Vydávanie časopisov
 120. Yvetta Kajanová, Oblasť: Hudba
 121. Mira Keratová, Oblasť: Vizuálne umenie
 122. Kristína Karabová, Oblasť: Literatúra
 123. Martin Krištof, Oblasť: Divadlo
 124. Michal Stahl, Oblasť: Tradičná kultúra
 125. Diana Pavlačková, Oblasť: Tanec a divadlo
 126. Peter Darovec, Oblasť: Literatúra
 127. Natália Derner Urblíková, Oblasť: Kreatívny priemysel
 128. Mária Hriešik Nepšinská, Oblasť: Vizuálne umenie - dizajn
 129. Jana Ambrózová, Oblasť: Hudba
 130. Veronika Šikulová, Oblasť: Literatúra
 131. Beáta Lányiová, Oblasť: Kultúrne centrá
 132. Viera Feglová, Oblasť: Tradičná kultúra
 133. Jaroslava Panáková, Oblasť: Medziodborové aktivity
 134. Alena Piatrová, Oblasť: Múzeá
 135. Jozef Vančo, Oblasť: Digitálne hry
 136. Patrik Kovačovský, Oblasť: Vizuálne umenie
 137. Miroslav Marcelli, Oblasť: Literatúra
 138. Ivana Taranenková, Oblasť: Literatúra
 139. Lucia Hromníková, Oblasť: Tradičná kultúra
 140. Ivan Marton, Oblasť: Hudba
 141. Valéria Schulczová, Oblasť: Divadlo
 142. Juraj Bubnáš, Oblasť: Hudba
 143. Viera Nagyová, Oblasť: Knižnice
 144. Roman Hofreiter, Oblasť: Medziodborové aktivity
 145. Eva Šimovičová, Oblasť: Vizuálne umenie - dizajn
 146. Magdaléna Klobučníková, Oblasť: Galérie
 147. Petra Kovačovská, Oblasť: Hudba
 148. Miroslava Stašková, Oblasť: Tanec
 149. Zuzana Gašpár Koblišková, Oblasť: Múzeá
 150. Barbora Špániková, Oblasť: Divadlo
 151. Zuzana L. Majlingová, Oblasť: Medziodborové aktivity
 152. Marek Žilavý, Oblasť: Digitálne hry
 153. Barbora Wágnerová, Oblasť: Múzeá
 154. Ivica Liszkayová, Oblasť: Tanec
 155. Zdenka Letenayová, Oblasť: Múzeá a galérie
 156. Juraj Gergely, Oblasť: Hudba
 157. Marián Ihring, Oblasť: Múzeá
 158. Jana Gubková Černá, Oblasť: Hudba
 159. Štefan Balázs, Oblasť: Vizuálne umenie
 160. Jaroslav Šťastný, Oblasť: Hudba
 161. Jozef Červenka, Oblasť: Hudba
 162. Marek Debnár, Oblasť: Literatúra
 163. Radoslav Passia, Oblasť: Audioknihy
 164. Viktória Marcinová, Oblasť: Knižnice
 165. Roman Ďuriga, Oblasť: Digitálne hry
 166. Lubica Miľanová, Oblasť: Múzeá
 167. Jana Mikitková, Oblasť: Mesto kultúry
 168. Miloš Betko, Oblasť: Hudba
 169. Silvia Kružliaková, Oblasť: Vizuálne umenie - dizajn
 170. Silvia Zvarová, Oblasť: Hudba
 171. Martina Ďuricová, Oblasť: Múzeá
 172. Vladislav Šoltys, Oblasť: Tanec
 173. Barbora Morongová, Oblasť: Tradičná kultúra
 174. Martina Ivičič, Oblasť: Vizuálne umenie
 175. Jaroslav Hanko, Oblasť: Vizuálne umenie
 176. Miroslava Vallová, Oblasť: Literatúra

Zoznam signatárok a signatárov k 30. 4. 2024, 17:00.

K listu sa podpisom môžu pridať aj ďalší členovia a členky odborných komisií FPU - stačí nám napísať na otvorenakultura@platformaok.sk