Memorandum

Účastníctvo ustanovujúceho stretnutia platformy Otvorená Kultúra! (25. 1. 2024), ako i ďalšie podporujúce organizácie a jednotlivci sa zhodujú na nasledovnom: