Stanovy K.O.

Kultúrne odbory sú odborová organizácia združujúca ľudí pracujúcich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.