Vstúp do K. O.

Pracujete v umení, kultúre alebo kreatívnom priemysle? Stotožňujete sa s Manifestom K.O. a Stanovami K.O.? Členom či členkou Kultúrnych odborov sa môžete stať aj vy bez ohľadu na to, či ste v zamestnaneckom pomere, SZČO, brigádujete alebo ste dobrovoľník či dobrovoľníčka.

Ako sa prihlásim?

Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu: 

Kultúrne odbory, Poľná 21, 811 08 Bratislava.

Alebo pdf vyplnenej prihlášky s vaším elektronickým podpisom zašlite na mail:
Potvrdenie o prijatí za člena či členku Kultúrnych odborov vám zašleme do 30 dní.

Stanovy K.O.


Kultúrne odbory sú odborová organizácia združujúca ľudí pracujúcich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Kontakt K.O.

 

Kultúrne odbory

Poľná 21, Bratislava

811 08

Slovensko

Prípravný výbor (abecedne)

  • Tomáš Hudák
  • Oto Hudec
  • Zuzana Jakalová
  • Jana Kapelová
  • Eliška Mazalanová
  • Barbora Nemčeková
  • Ivana Rumanová
  • Bohdan Smieška